• artdent 14
  • artdent 12
  • artdent 8
  • artdent 5
  • artdent 23
  • artdent 1
  • artdent 16

Prof dr Miloš Duka

Načelnik Odjeljenja za oralnu hirurgiju klinike za stomatologiju VMA, Beograd. Diplomirao 1988. godine na Stomatološkom Univerzitetu u Beogradu. Nakon diplome specijalizirao Oralnu hirurgiju, magistrirao, pa i ubrzo doktorirao iz oblasti implantologije.

MilosDuka